آسیب های اجتماعی

همایش هاسب برای هدفمند کردن اقدامات توانمندسازی و کاهش آسیب های اجتماعی در سیستان وبلوچستان

اولین همایش شورای عالی تشکل های اجتماعی فعال سیستان و بلوچستان با عنوان هاسب(همدلان اینده نگر سیستان و بلوچستان) با حضور مسئولین ارشد کشوری و استانی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.