طرح پیمان

آموزش مقدمه پیشگیری و مراقبت

برپایی ایستگاه نه به اعتیاد باهدف آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جهت افزایش خود مراقبتی با همت اعضای جوانان کانون آزاد و دانشجویی جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد برگزار شد.

برنامه های اجرا شده هلال احمر گیلان در هفته مبارزه با مواد مخدر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: با همراهی 56 مربی"سرتیم " آموزش دیده طرح «پیشگیری از اعتیاد برای نشاط اجتماعی (پیمان)» برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجرای نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در سراسر شعب هلال احمر برگزار شد.