دست های مهربان

اختتامیه طرح دستهای مهربان۳ در استان مازندران برگزار شد ‎

لیلی احمدی که از برگزاری طرح دستهای مهربان 3 در شعب جمعیت هلال احمر استان خبر داده بودند عنوان شد که اختتامیه طرح مذکور بصورت استانی در منطقه کم برخوردار و کمتر توسعه یافته عباس آباد شهرستان نکا انجام گردید.