نهضت سبز

کاشت نهال در شهرستان های استان زنجان

با دعوت از مردم برای کاشت درخت در روز درختکاری و تاکید بر ضرورت حفظ درختان موجود، طرح کاشت نهال در شهرستان طارم، ماهنشان، خدابنده، ایجرود، خرم دره توسط جوانان هلال احمر اجرا شد.