محله عاری از دخانیات

سازمان جوانان دستگاه برتر در اجرای برنامه های پیشگیری از مصرف موادمخدر/ آموزش ۳ هزارنفر از اعضای سازمان جوانان در زمینه پیشگیری از اعتیاد/ ادامه برنامه های آموزشی در سال آینده

برگزاری دوره های پیشگیری از اعتیاد، تربیت مربی برای آگاه سازی افراد درخصوص آسیب های اجتماعی، کمک برای اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر و افزایش تخصیص بودجه از طرف ستاد مبارزه با موادمخدر برای برگزاری دوره های آموزشی مهمترین محور گفتگوی رییس سازمان جوانان، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی و مدیرکل فرهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر بود.

برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد در ۴ استان/ نقش موثر شبکه اعضای سازمان جوانان برای آگاه سازی جامعه در زمینه پیشگیری از اعتیاد

سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان جوانان هلال احمر از برگزاری دوره توانمندسازی اعضای سازمان جوانان در زمینه پیشگیری از اعتیاد خبر داد.