استان آذربایجان شرقی

پیک نوروزی جوانان هلال احمر استان آذربایجان شرقی در بهار۹۸


در بیکرانه‌ی هستی؛ مردمانی از دیار مهربانی؛ در کلبه‌هایی از عشق و دوستی سین سلامتی سر داده اند. رؤیای صلح در جهان هستی در سر می پرورانند و در جشن سنبل و سبزه سین‌های سرور و سرافرازی برای سفرهای امن و ایمن محیا می‌کنند.