اخبار

دستیاران جوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در امور جوانان منصوب شدند

سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمان بیان کرد: با هدف استفاده از توان و ظرفیت جوانان و همچنین بهره مندی از مدیریت و حضور آنان در تصمیم گیری ها، دستیاران جوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در امور جوانان منصوب شدند.