اخبار کانون ها

انتخابات مجامع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان مازندران برگزار شد

انتخابات مجامع دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان با هدف توانمندسازی کانون ها برای انجام کارگروهی، ترویج فرهنگ بشردوستی و عام المنفعه و کمک همراه با مهربانی به نیازمندان در استان مازندران برگزار شد.