اخبار

اجرای طرح پای درس ماه در شهرستان های قوچان، خواف، مشهد نیشابورو رشتخوارچهارمین دوره طرح پای درس ماه ویژه اشنایی مدیران و مربیان کانون های دانش آموزی و غنچه های هلال احمر با تاریخچه و اصول هلال احمر و آموزش امداد و کمک های اولیه در سطح شعب استان خراسان رضوی برگزار شد.

اهدای تندیس ملی فداکاری به هلال‌احمر و ۱۲ دانشجو و کانون دانشجویی هلال‌احمر/ دکتر پیروی: اوج فداکاری در جوانان و داوطلبان حاضر در صحنه حوادث و بحران تجلی می‌یابد

۱۲ دانشجوی عضو سازمان جوانان هلال‌احمر به عنوان داوطلبان فداکار و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر به عنوان سازمان همکار در برگزاری این آئین، تندیس ملی فداکاری را دریافت کردند.