اخبار کانون ها

چهارشنبه سوری نه

اعضای کانون های دانش آموزی هلال احمر بزرگترین نه خود را به چهارشنبه سوری آخر سال گفتند.

درخت کاری جوانان تهران ادامه دارد


در هفته ی درخت کاری، اعضای جوانان و غنچه های جمعیت هلال احمر ورامین، پیشوا و دماوند اقدام به کاشت درخت با همکاری رییس شعبات و مسئولین خود کردند.