دادرس

دوره اول مسابقات دانش اموزی دادرس برادران در استان فارس با معرفی تیم های برتر

اعضای کانون دانش آموزی منتخب شهرستان های استان فارس درگروه اول برادران در مسابقات امدادی دانش آموزان تحت عنوان المپیاد دادرسان استان فارس شرکت کردند و پس از دو روز رقابت در هشت آیتم امدادی تیم های اول تا سوم و همچنین تیم برتر بشر دوستی معرفی شدند.