دادرس

هفتمین جلسه مشترک مجمع دبیران دانشجویی و جوانان

هفتمین جلسه مشترک مجامع دانشجویی و جوانان و اولین جلسه مشترک مجامع در سال ۹۸ با حضور معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان و رئیس اداره دانشجویی و جوانان استان در دفتر مجمع دانشجویی و جوانان استان برگزار شد.