آسیب های اجتماعی

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد با شرکت مربیان، کارشناسان و اعضای جوانان جمعیت هلال احمر‎ در تبریز

بمنظور آشنایی مربیان و کارشناسان جوانان جمعیت هلال احمر شعب استان آذربایجان شرقی با انواع مواد مخدر و اثرات سو آن دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار شد.

اعضای امور جوانان همزمان با سراسر کشور با تشکیل زنجیره انسانی نه به اعتیاد گفتند

اعضای امور جوانان جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی در سراسر شهرستان های این استان در راستای مراقبت در برابر رفتارهای پر خطر در جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی به خیابان ها، میادین و پارک ها آمادند و یک صدا و یک دل با همدیگر پیمان بستند و شعار نه به اعتیاد سر کشیدند.