اخبار مجامع

در بیست و نهمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر تیم بشردوستی برتر انتخاب میشود


دبیر مرکزی کانون های جوانان هلال احمر ایران؛ در خصوص فعالیت کمیته بشردوستانه حاضر در رقابت های رفاقت مهر کشوری که به میزبانی استان یزد در حال برگزاری است گفت: امسال در مرحله کشوری بیست و نهمین دوره مسابقات رفاقت مهر کمیته بشردوستی با شیوه ی متفاوت و با توجه به ماموریت و اهداف سازمان جوانان برنامه ریزی شده است.

تقویت روحیه داوطلبی اعضای سازمان جوانان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد


عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی مجامع کانون های دانشجویی سازمان جوانان جمعیت هلال احمرگفت: برای پیشبرد اهداف هلال احمرتقویت روحیه داوطلبی که این امر با توجه بیشتر به اعضای داوطلب و اقدامت داوطلبانه شان از یک سو میسر میشود و از سوی دیگر با ترویج روحیه ایثار و فداکاری و الگو شدن برای دیگران مثمره ثمر خواهد بود.