اخبار مجامع

گزارش فعالیت مجمع کانون‌های جوانان جمعیت هلال احمر در مسیر افزایش جذب و نگهداشت اعضا

کارگروه جذب و سازماندهی مجمع کانون های جوانان سازمان جوانان، با برگزاری جلسات متعدد مجازی و استفاده از خرد جمعی منتخبان اعضا در مجمع کشوری کانون‎های جوانان به جمع آوری ایده‌ها و نقطه نظرات اعضا داوطلب جوان جمعیت هلال احمر در مسیر دو میلیونی شدن خانواده این نهاد عام المنفعه پرداخت.

انتخاب سه تن از اعضای مجامع کانون های جوانان و دانشجویی هلال احمر استان قم بعنوان مشاور استاندار

باهدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات جوانان نخبه استان، هیات اندیشه ورزان جوان از بین جوانان نخبه در ۱۵حوزه تشکیل شد، و سه تن از اعضای مجامع جوانان و دانشجویی هلال احمر استان قم بعنوان مشاورین استاندار در این نشست حضور داشتند.