افتخارات سازمان

کانون های بشردوستانه هلال احمر در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت جهانی شد

کانون های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران دربند جوانان زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت، مشمول کمک های مالی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از محل صندوق ملکه شوکن(Shoken)در سال 2013 میلادی شد.