شركت در اردوهاي جهادي زمينه بروز آسيب‌ اجتماعي و بزهكاري را كاهش مي‌دهد

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با بيان اعزام دو هزار جوان در قالب طرح «اردوي جهادي رمضان» به مناطق محروم، گفت: اين جوانان به همراه يكصد مدير به يكصد منطقه محروم مي‌روند.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جعفريان در همايش افتتاحيه آيين‌اردوي طرح جهادي رمضان با بيان اينكه برنامه‌هاي اين جمعيت در سال جاري بر سامانه نشاط و پويايي است، اظهار كرد: برنامه‌هاي متفاوتي براي غني سازي اوقات فراغت بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر در نظر گرفته‌ايم كه اين افراد در 60 اردوي امدادي، آموزشي و ورزشي فعاليت مي‌كنند.
وي با بيان اينكه بررسي‌ و پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي اردوي و دسته جمعي يكي از بهترين روش‌هاي آموزش‌ها است، تصريح كرد: با توجه به اين پژوهش‌ها، اين جمعيت سعي در برگزاري برنامه‌هاي اردوي متفاوت دارد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر افزود: شركت در اردوهاي جهادي علاوه بر اينكه موجب اجتماعي شدن افراد مي‌شود، زمينه بروز آسيب‌هاي اجتماعي و بزهكاري را كم مي‌كند، چرا كه فرد در اين اردوها از خودگذشتگي، كمك به محرومان را ياد مي‌گيرد كه اين سبب اجتماعي شدن فرد مي‌شود.
وي درباره چگونگي اجراي طرح جهادي رمضان، گفت: اين طرح در طول 10 روز نخست اول ماه مبارك رمضان برگزار مي‌شود كه به موجب آن دوهزار جوان از 30 استان كشور انتخاب شده و به همراه يكصد مدير اردوي جهادي به يكصد منطقه محروم كه پيشاپيش مورد شناسايي قرار گرفته‌اند، اعزام مي‌شوند.
به گزارش ايسنا، جعفريان يكي از آفات طرح‌هاي جهادي را به اتمام نرسيدن آن عنوان كرد و افزود: يكي از ويژگي‌هاي طرح جهادي رمضان شناسنامه‌دار كردن آن است، به طوري كه پس از گذشت اين مدت كارهاي عمراني و فعاليت‌هاي ديگر نيمه‌كاره نخواهند ماند و در اردوي ديگر و توسط جوانان به اتمام خواهد رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه شناسنامه‌دار كردن اين يكصد منطقه كه جوانان به آن اعزام مي‌شوند، يكي ديگر از اهداف برگزاري اين اردوها است، گفت: در انتهاي اين اردوها جمعيت هلال احمر شناسنامه كاملي اعم از سنجش ميزان آسيب پذيري آن منطقه محروم در مقابل حوادث طبيعي و غير طبيعي خواهد داشت، كه به موجب آن شناسنامه، جمعيت هلال احمر طرح‌هاي عمراني،‌ امدادي و بهداشتي خاصي را در نظر مي‌گيرد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در پايان خاطرنشان كرد: توجه به بحث تفاوت‌هاي فرهنگي يكي ديگر از ويژگي‌هاي جهادي است كه به موجب آن جوانان با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خود به مناطق مختلف اعزام مي‌شوند كه به موجب اين تدبير تنش‌ها و مشكلات ناشي از تمايز فرهنگي از بين مي‌رود .

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با بيان اعزام دو هزار جوان در قالب طرح «اردوي جهادي رمضان» به مناطق محروم، گفت: اين جوانان به همراه يكصد مدير به يكصد منطقه محروم مي‌روند.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد جعفريان در همايش افتتاحيه آيين‌اردوي طرح جهادي رمضان با بيان اينكه برنامه‌هاي اين جمعيت در سال جاري بر سامانه نشاط و پويايي است، اظهار كرد: برنامه‌هاي متفاوتي براي غني سازي اوقات فراغت بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر در نظر گرفته‌ايم كه اين افراد در 60 اردوي امدادي، آموزشي و ورزشي فعاليت مي‌كنند.
وي با بيان اينكه بررسي‌ و پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي اردوي و دسته جمعي يكي از بهترين روش‌هاي آموزش‌ها است، تصريح كرد: با توجه به اين پژوهش‌ها، اين جمعيت سعي در برگزاري برنامه‌هاي اردوي متفاوت دارد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر افزود: شركت در اردوهاي جهادي علاوه بر اينكه موجب اجتماعي شدن افراد مي‌شود، زمينه بروز آسيب‌هاي اجتماعي و بزهكاري را كم مي‌كند، چرا كه فرد در اين اردوها از خودگذشتگي، كمك به محرومان را ياد مي‌گيرد كه اين سبب اجتماعي شدن فرد مي‌شود.
وي درباره چگونگي اجراي طرح جهادي رمضان، گفت: اين طرح در طول 10 روز نخست اول ماه مبارك رمضان برگزار مي‌شود كه به موجب آن دوهزار جوان از 30 استان كشور انتخاب شده و به همراه يكصد مدير اردوي جهادي به يكصد منطقه محروم كه پيشاپيش مورد شناسايي قرار گرفته‌اند، اعزام مي‌شوند.
به گزارش ايسنا، جعفريان يكي از آفات طرح‌هاي جهادي را به اتمام نرسيدن آن عنوان كرد و افزود: يكي از ويژگي‌هاي طرح جهادي رمضان شناسنامه‌دار كردن آن است، به طوري كه پس از گذشت اين مدت كارهاي عمراني و فعاليت‌هاي ديگر نيمه‌كاره نخواهند ماند و در اردوي ديگر و توسط جوانان به اتمام خواهد رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه شناسنامه‌دار كردن اين يكصد منطقه كه جوانان به آن اعزام مي‌شوند، يكي ديگر از اهداف برگزاري اين اردوها است، گفت: در انتهاي اين اردوها جمعيت هلال احمر شناسنامه كاملي اعم از سنجش ميزان آسيب پذيري آن منطقه محروم در مقابل حوادث طبيعي و غير طبيعي خواهد داشت، كه به موجب آن شناسنامه، جمعيت هلال احمر طرح‌هاي عمراني،‌ امدادي و بهداشتي خاصي را در نظر مي‌گيرد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در پايان خاطرنشان كرد: توجه به بحث تفاوت‌هاي فرهنگي يكي ديگر از ويژگي‌هاي جهادي است كه به موجب آن جوانان با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خود به مناطق مختلف اعزام مي‌شوند كه به موجب اين تدبير تنش‌ها و مشكلات ناشي از تمايز فرهنگي از بين مي‌رود .

استقرار 3هزار پايگاه جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي در كشور

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر گفت : در  روز «همبستگي مردم ايران و مردم پاكستان» اين جمعيت 3هزار پايگاه جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي را در سراسر كشور، مستقر مي‌كند.
محمد جعفريان در گفت‌ وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد اينكه مردم تاكنون بيش از 31 ميليارد ريال كمك نقدي و 850 تن كمك غيرنقدي براي مردم سيل‌زده پاكستان كمك ‌كرده‌اند، اظهار كرد: هلال احمر براي پنجشنبه (فردا) روز «همبستگي مردم ايران با مردم پاكستان» تمهيدات ويژه‌اي در نظر گرفته است.
وي تصريح كرد: اين جمعيت بيش از 3هزار پايگاه دريافت كمك‌هاي مردمي در ميادين اصلي شهرها در استان‌هاي مختلف كشور برپا مي‌كند.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با اشاره به اينكه اين جمعيت در قراردادي با اپراتور دوم (ايرانسل) توانسته است از خدمات ويژه‌ ايرانسل براي جذب كمك‌هاي نقدي مردم بهره گيرد، گفت: مشتركان دائمي ايرانسل مي‌توانند با ارسال يك پيامك حاوي مبلغ مورد نظر به مردم سيل‌زده پاكستان كمك كنند.
وي با بيان اينكه مبلغ كمك مورد نظر در قبض ماهانه مشتركان دائمي درج مي‌شود، افزود: افرادي كه از خطوط شارژ ايرانسل بهره مي‌برند مبلغ كمك از شارژ آن‌ها كسر خواهد شد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با اشاره به ديگر برنامه‌هاي هلال احمر در روز همبستگي مردم ايران و پاكستان به پخش زنده تلويزيوني اشاره كرد و گفت: دو پايگاه ويژه‌ جمعيت هلال احمر در استان تهران در امامزاده «صالح» (ع) واقع در ميدان تجريش و حرم عبدالعظيم حسني (س) واقع در شهر ري، آماده جمع‌آوري كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي شهروندان تهراني هستند.

رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر گفت : در  روز «همبستگي مردم ايران و مردم پاكستان» اين جمعيت 3هزار پايگاه جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي را در سراسر كشور، مستقر مي‌كند.
محمد جعفريان در گفت‌ وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد اينكه مردم تاكنون بيش از 31 ميليارد ريال كمك نقدي و 850 تن كمك غيرنقدي براي مردم سيل‌زده پاكستان كمك ‌كرده‌اند، اظهار كرد: هلال احمر براي پنجشنبه (فردا) روز «همبستگي مردم ايران با مردم پاكستان» تمهيدات ويژه‌اي در نظر گرفته است.
وي تصريح كرد: اين جمعيت بيش از 3هزار پايگاه دريافت كمك‌هاي مردمي در ميادين اصلي شهرها در استان‌هاي مختلف كشور برپا مي‌كند.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با اشاره به اينكه اين جمعيت در قراردادي با اپراتور دوم (ايرانسل) توانسته است از خدمات ويژه‌ ايرانسل براي جذب كمك‌هاي نقدي مردم بهره گيرد، گفت: مشتركان دائمي ايرانسل مي‌توانند با ارسال يك پيامك حاوي مبلغ مورد نظر به مردم سيل‌زده پاكستان كمك كنند.
وي با بيان اينكه مبلغ كمك مورد نظر در قبض ماهانه مشتركان دائمي درج مي‌شود، افزود: افرادي كه از خطوط شارژ ايرانسل بهره مي‌برند مبلغ كمك از شارژ آن‌ها كسر خواهد شد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با اشاره به ديگر برنامه‌هاي هلال احمر در روز همبستگي مردم ايران و پاكستان به پخش زنده تلويزيوني اشاره كرد و گفت: دو پايگاه ويژه‌ جمعيت هلال احمر در استان تهران در امامزاده «صالح» (ع) واقع در ميدان تجريش و حرم عبدالعظيم حسني (س) واقع در شهر ري، آماده جمع‌آوري كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي شهروندان تهراني هستند.

قوي‌ترين مرد جهان عضو سازمان جوانان هلال‌احمر مي‌شود

قوي‌ترين مرد جهان و عضو دسته فوق سنگين تيم ملي وزنه‌برداري كشور عضو سازمان جوانان جمعيت‌ هلال‌احمر مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، بهداد سليمي عضو تيم ملي وزنه‌برداري ايران كه چندي قبل در مسابقات جهاني آنتالياي تركيه موفق به كسب عنوان قوي‌ترين مرد جهان و همچنين كسب مدال طلا شده است به زودي طي مراسمي به عضويت سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر در مي‌آيد.
سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر به عنوان نخستين سازمان فرهنگي و اجتماعي در كشور، از بهداد سليمي قهرمان وزنه‌برداري جهان در راستاي اجر نهادن قهرماني اين جوان موفق كشور تقدير مي‌كند.
سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر در حال حاضر بيش از 2 ميليون عضو جوان در سراسر كشور را تحت پوشش فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، امدادي و بشردوستانه قرار داده است و در اين راستا كانون‌هاي غنچه‌هاي هلال، دانش‌آموزي،‌ دانشجويي، كارگري و طلاب را فعال كرده است كه حضور و جذب نخبگان و قهرمانان جوان كشور نيز از اهداف اين سازمان به حساب مي‌آيد.
بهداد سليمي در دسته فوق سنگين رقابت‌هاي جهاني وزنه‌برداري در آنتالياي تركيه در حركت يك‌ضرب در بار نخست وزنه 203 كيلوگرم را بالاي سر برد و در بار دوم وزنه 208 كيلوگرم را بالا برد و در مجموع با مهار وزنه 453 كيلوگرم به مدال طلاي دسته فوق سنگين دست يافت و عنوان قوي‌ترين مرد جهان را نيز به خود اختصاص داد.

قوي‌ترين مرد جهان و عضو دسته فوق سنگين تيم ملي وزنه‌برداري كشور عضو سازمان جوانان جمعيت‌ هلال‌احمر مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، بهداد سليمي عضو تيم ملي وزنه‌برداري ايران كه چندي قبل در مسابقات جهاني آنتالياي تركيه موفق به كسب عنوان قوي‌ترين مرد جهان و همچنين كسب مدال طلا شده است به زودي طي مراسمي به عضويت سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر در مي‌آيد.
سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر به عنوان نخستين سازمان فرهنگي و اجتماعي در كشور، از بهداد سليمي قهرمان وزنه‌برداري جهان در راستاي اجر نهادن قهرماني اين جوان موفق كشور تقدير مي‌كند.
سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر در حال حاضر بيش از 2 ميليون عضو جوان در سراسر كشور را تحت پوشش فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، امدادي و بشردوستانه قرار داده است و در اين راستا كانون‌هاي غنچه‌هاي هلال، دانش‌آموزي،‌ دانشجويي، كارگري و طلاب را فعال كرده است كه حضور و جذب نخبگان و قهرمانان جوان كشور نيز از اهداف اين سازمان به حساب مي‌آيد.
بهداد سليمي در دسته فوق سنگين رقابت‌هاي جهاني وزنه‌برداري در آنتالياي تركيه در حركت يك‌ضرب در بار نخست وزنه 203 كيلوگرم را بالاي سر برد و در بار دوم وزنه 208 كيلوگرم را بالا برد و در مجموع با مهار وزنه 453 كيلوگرم به مدال طلاي دسته فوق سنگين دست يافت و عنوان قوي‌ترين مرد جهان را نيز به خود اختصاص داد.

جعفریان رئیس سازمان جوانان هلال احمر شد

رئیس جمعیت هلال احمر طی حکمی محمد جعفریان را به سمت رئیس سازمان جوانان این جمعیت منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه صبح امروز “شنبه” در احکامی محمد  جعفریان را به سمت رئیس سازمان جوانان جمعیت، علی عسگر ظاهری را به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و احمد صادقی را به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر منصوب کرد.
به گزارش مهر، پیش از این احمد اسفندیاری رئیس سابق سازمان امداد و نجات از طرف وزیر رفاه به عنوان سرپرست سازمان بهزیستی کشور منصوب شد. همچنین طی حکمی از طرف فقیه محمود مظفر رئیس سابق سازمان جوانان جمعیت به سمت رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت منصوب شد.
مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمانهای امداد و نجات، جوانان و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ساعت 16:30 شنبه اول خرداد در معاونت توانبخشی جمعیت هلال احمر برگزار می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر طی حکمی محمد  جعفریان را به سمت رئیس سازمان جوانان این جمعیت منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه صبح امروز “شنبه” در احکامی محمد جعفریان را به سمت رئیس سازمان جوانان جمعیت، علی عسگر ظاهری را به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و احمد صادقی را به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر منصوب کرد.
به گزارش مهر، پیش از این احمد اسفندیاری رئیس سابق سازمان امداد و نجات از طرف وزیر رفاه به عنوان سرپرست سازمان بهزیستی کشور منصوب شد. همچنین طی حکمی از طرف فقیه محمود مظفر رئیس سابق سازمان جوانان جمعیت به سمت رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت منصوب شد.
مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمانهای امداد و نجات، جوانان و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ساعت 16:30 شنبه اول خرداد در معاونت توانبخشی جمعیت هلال احمر برگزار می‌شود.

سهند تو را می خواند

همزمان با سالروز ميلاد مسعود حضرت علي بن الحسين ، علي اكبر (ع) و روز ملي جوان ، اولين صعود سراسري اعضاي برادر عضو سازمان جوانان جمعيت هلال احمر به قله سهند با حضور بيش از 400 نفر از جوانان عزيز برگزار شد.

اين برنامه كه در راستاي اهداف ورزشي و تربيتي سازمان جوانان هلال احمر با عنوان يادواره سرداران شهيد استان آذربايجان شرقي و به ميزباني جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي برگزار شد شاهد صعود موءفقيت آميز بيش از 95% شركت كنندگان در همايش بود.

* محمد جعفريان رئيس سازمان جوانان هلال احمر در پيامي به شركت كنندگان در همايش مي گويد: بدون شک نقش برنامه های ورزشي در جهت حفظ و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی جوانان عضو هلال احمر به منظور ارائه ی خدمات بشردوستانه و امدادی از اهداف اصلي سازمان جوانان هلال احمر می باشد .

وي در ادامه اين پيام مي افزايد: نگاه عميق و اساسی که می تواند به ورزش در جمعیت هلال احمر ، هویتی سازمانی ببخشد ، ورزش برای امدادرساني است. و تنها با چنین تفاوت رویکردی است که ورزش در جمعیت هلال احمر ، هویتی سازمانی و ویژه پیدا می کند. جعفريان در ادامه افزود : جمعیت هلال احمر نهادي امدادی است و اعضاء داوطلب آن قبل از هر چیز باید امدادگراني آماده و چابك باشند و مبالغه نیست اگر گفته شود که یک امدادگر پیش از هر چیز باید یک ورزشکار باشد. وي اضافه كرد : البته نبايد از نظر دور داشت كه هرچند آمادگی جسمانی از شرایط و ویژگیهای لازم یک امدادگر خوب است ، ولی ورزیدگی به مفهوم آماده بودن جسمی و روانی و مهارتی ، بی تردید ویژگی و شرطی کامل تر و لازم تر است ، که بخش مهمی از این ورزیدگی با ورزش حاصل می شود.

جعفريان در پايان خاطرنشان مي كند: راهبرد اصلي ورزش در اين سازمان ، ورزش براي توانمندي و ورزش براي جوانمردي است. تربيت پهلواني تلاش مي كند تا ما جواناني امدادگر براي لحظات امدادرساني داشته باشيم و همچنين تربيت جواناني كه مرام و آئين پهلواني، جوانمردي ، فتوت ، ايثار و ازخودگذشتگي در آنان نهادينه شده باشد.

* دكتر نوري ، مديرعامل جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي در آئين افتتاحيه صعود در مراسمي در پاي قله سهند در سخناني ضمن خيرمقدم به جوانان پرتوان عضو سازمان با ابراز خرسندي از ميزباني اولين صعود سراسري به سهند گفت: اين صعود سراسري با حضور بيش از 400 نفر از اعضاي سازمان از 28 استان كشور در روز اول مرداد 89 برگ زريني بر افتخارات جمعيت هلال احمر افزود.

* سردار سرتيپ پاسدار پورجمشيدي ، فرمانده سپاه عاشورا نيز در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره سرداران شهيد آذربايجان شرقي گفت: امنيت و آسايش ايران اسلامي را مديون ايثارگريها و از جان گذشتگي هاي دلاورمردان شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس هستيم. وي در خاتمه خواستار تداوم برنامه هاي ورزشي و فرهنگي براي حفظ آمادگي بيشتر جوانان شد.

* همچنين مهندس عباسيان ، فرماندار بستان آباد نيز در اين مراسم با تاءكيد بر نقش انكارناپذير جمعيت هلال احمر در تسكين آلام بشري و پاسخگوئي به هنگام در مواجهه با هرگونه حوادث گفت: سازمان جوانان جمعيت هلال احمر توانسته اقدامات خوبي را در جهت كارهاي اجتماعي ، عام المنفعه و امدادرساني انجام دهد.

* جوانان عضو سپس با عبور از زير قرآن و با نواخته شدن سرودهاي حماسي توسط گروه موزيك سپاه عاشورا صعود سراسري را آغاز نمودند. اين صعود با موءفقيت و در 5 ساعت به مقصد قله كمال (مرتفع ترين قله سهند) به پايان رسيد.

* برگزاري مانور عبور از رودخانه قوچ گلي به روش تيرول از جمله برنامه هاي جنبي صعود بود كه به همت تيم امداد هلال احمر استان برگزار شد.

* علي رغم گرماي شديد در فصل تابستان ، بخشي از ارتفاعات سهند پوشيده از برف بود.

* برگزاري طرح جهاد پيشگيري از بيماريهاي انگل دامي در كنار صعود به سهند توسط جوانان هلال احمر استان ، هديه اي بود كه توسط جوانان نيكوكار هلال احمر به روستائيان ساكن در مسير صعود تقديم شد.

* بازديد از روستاي تاريخي كندوان از جمله برنامه هاي جنبي همايش بود. در اين بازديد يونس فاتح ، فرماندار اسكو ضمن حضور در جمع جوانان هلال احمر و در ديدار با مجتبي مجد ، معاون دانشجوئي و جوانان سازمان ، جمعيت هلال احمر را نقطه اتكال در عرصه هاي بين المللي و يك سازمان پركار و پرتلاش و مطرح در فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر و فعاليتهاي عام المنفعه توصيف كرد.

* بازديد از مقبره الشعراي تبريز و آرامگاه شهريار ، بازار تاريخي تبريز ، موزه آذربايجان ، خانه مشروطيت ، عمارت ائل گلي و استفاده از استخر از جمله برنامه هاي جنبي صعود بود.

* در پايان از زحمات جناب آقاي دكتر نوري (مديرعامل محترم جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي) ، جناب آقاي مهندس احمدي (معاون محترم امور جوانان هلال احمر استان) ، جناب آقاي علمي (معاون محترم امداد و نجات هلال احمر استان) و همه ي همكاران و جوانان عزيز در جمعيت هلال احمر استان صميمانه تقدير و تشكر مي نمائيم.

سهند تو را مي خواند همزمان با سالروز ميلاد مسعود حضرت علي بن الحسين ، علي اكبر (ع) و روز ملي جوان ، اولين صعود سراسري اعضاي برادر عضو سازمان جوانان جمعيت هلال احمر به قله سهند با حضور بيش از 400 نفر از جوانان عزيز برگزار شد. اين برنامه كه در راستاي اهداف ورزشي و تربيتي سازمان جوانان هلال احمر با عنوان يادواره سرداران شهيد استان آذربايجان شرقي و به ميزباني جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي برگزار شد شاهد صعود موءفقيت آميز بيش از 95% شركت كنندگان در همايش بود.* محمد جعفريان رئيس سازمان جوانان هلال احمر در پيامي به شركت كنندگان در همايش مي گويد: بدون شک نقش برنامه های ورزشي در جهت حفظ و ارتقاء سطح آمادگی جسمانی جوانان عضو هلال احمر به منظور ارائه ی خدمات بشردوستانه و امدادی از اهداف اصلي سازمان جوانان هلال احمر می باشد . وي در ادامه اين پيام مي افزايد: نگاه عميق و اساسی که می تواند به ورزش در جمعیت هلال احمر ، هویتی سازمانی ببخشد ، ورزش برای امدادرساني است. و تنها با چنین تفاوت رویکردی است که ورزش در جمعیت هلال احمر ، هویتی سازمانی و ویژه پیدا می کند. جعفريان در ادامه افزود : جمعیت هلال احمر نهادي امدادی است و اعضاء داوطلب آن قبل از هر چیز باید امدادگراني آماده و چابك باشند و مبالغه نیست اگر گفته شود که یک امدادگر پیش از هر چیز باید یک ورزشکار باشد. وي اضافه كرد : البته نبايد از نظر دور داشت كه هرچند آمادگی جسمانی از شرایط و ویژگیهای لازم یک امدادگر خوب است ، ولی ورزیدگی به مفهوم آماده بودن جسمی و روانی و مهارتی ، بی تردید ویژگی و شرطی کامل تر و لازم تر است ، که بخش مهمی از این ورزیدگی با ورزش حاصل می شود. جعفريان در پايان خاطرنشان مي كند: راهبرد اصلي ورزش در اين سازمان ، ورزش براي توانمندي و ورزش براي جوانمردي است. تربيت پهلواني تلاش مي كند تا ما جواناني امدادگر براي لحظات امدادرساني داشته باشيم و همچنين تربيت جواناني كه مرام و آئين پهلواني، جوانمردي ، فتوت ، ايثار و ازخودگذشتگي در آنان نهادينه شده باشد.* دكتر نوري ، مديرعامل جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي در آئين افتتاحيه صعود در مراسمي در پاي قله سهند در سخناني ضمن خيرمقدم به جوانان پرتوان عضو سازمان با ابراز خرسندي از ميزباني اولين صعود سراسري به سهند گفت: اين صعود سراسري با حضور بيش از 400 نفر از اعضاي سازمان از 28 استان كشور در روز اول مرداد 89 برگ زريني بر افتخارات جمعيت هلال احمر افزود.* سردار سرتيپ پاسدار پورجمشيدي ، فرمانده سپاه عاشورا نيز در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره سرداران شهيد آذربايجان شرقي گفت: امنيت و آسايش ايران اسلامي را مديون ايثارگريها و از جان گذشتگي هاي دلاورمردان شهداي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس هستيم. وي در خاتمه خواستار تداوم برنامه هاي ورزشي و فرهنگي براي حفظ آمادگي بيشتر جوانان شد.* همچنين مهندس عباسيان ، فرماندار بستان آباد نيز در اين مراسم با تاءكيد بر نقش انكارناپذير جمعيت هلال احمر در تسكين آلام بشري و پاسخگوئي به هنگام در مواجهه با هرگونه حوادث گفت: سازمان جوانان جمعيت هلال احمر توانسته اقدامات خوبي را در جهت كارهاي اجتماعي ، عام المنفعه و امدادرساني انجام دهد.* جوانان عضو سپس با عبور از زير قرآن و با نواخته شدن سرودهاي حماسي توسط گروه موزيك سپاه عاشورا صعود سراسري را آغاز نمودند. اين صعود با موءفقيت و در 5 ساعت به مقصد قله كمال (مرتفع ترين قله سهند) به پايان رسيد.* برگزاري مانور عبور از رودخانه قوچ گلي به روش تيرول از جمله برنامه هاي جنبي صعود بود كه به همت تيم امداد هلال احمر استان برگزار شد.* علي رغم گرماي شديد در فصل تابستان ، بخشي از ارتفاعات سهند پوشيده از برف بود.* برگزاري طرح جهاد پيشگيري از بيماريهاي انگل دامي در كنار صعود به سهند توسط جوانان هلال احمر استان ، هديه اي بود كه توسط جوانان نيكوكار هلال احمر به روستائيان ساكن در مسير صعود تقديم شد.* بازديد از روستاي تاريخي كندوان از جمله برنامه هاي جنبي همايش بود. در اين بازديد يونس فاتح ، فرماندار اسكو ضمن حضور در جمع جوانان هلال احمر و در ديدار با مجتبي مجد ، معاون دانشجوئي و جوانان سازمان ، جمعيت هلال احمر را نقطه اتكال در عرصه هاي بين المللي و يك سازمان پركار و پرتلاش و مطرح در فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر و فعاليتهاي عام المنفعه توصيف كرد.* بازديد از مقبره الشعراي تبريز و آرامگاه شهريار ، بازار تاريخي تبريز ، موزه آذربايجان ، خانه مشروطيت ، عمارت ائل گلي و استفاده از استخر از جمله برنامه هاي جنبي صعود بود.* در پايان از زحمات جناب آقاي دكتر نوري (مديرعامل محترم جمعيت هلال احمر استان آذربايجان شرقي) ، جناب آقاي مهندس احمدي (معاون محترم امور جوانان هلال احمر استان) ، جناب آقاي علمي (معاون محترم امداد و نجات هلال احمر استان) و همه ي همكاران و جوانان عزيز در جمعيت هلال احمر استان صميمانه تقدير و تشكر مي نمائيم.

تفاهمنامه همکاری با دانشگاه آزاد

به منظور تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و وظایف جمعیت هلال احمر و در راستای اجرای وظایف دانشگاه آزاد اسلامی برای افزایش مشارکت دانشجویان در ارائه خدمات داوطلبانه بشردوستانه، این دو مجموعه در تاریخ 89/1/21 تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

برا مشاهده متن کامل و مفاد این تفاهمنامه، اینجا کلیک کنید.