ایمنی و سلامت مسافران

ارائه خدمات امدادی تیم‌ سحاب در شهرستان مهدیشهر

در اثر برخورد شدید دو خودرو در نزدیکی پست ایمنی و سلامت شهید علی بختیاری شهرستان مهدیشهر و مجروح شدن 3 نفر از سرنشینان این خودروها سریعا تیم سحاب مستقر در پست مذکور وارد عمل شده و اقدامات اولیه امدادی را به مجروحان ارائه نمودند.