سازمان در رسانه

خبرگزاری ایسنا

خدمت‌رسانی سازمان جوانان هلال احمر به بیش از ۷ میلیون مسافر نوروزی

خبرگزاری ایسنا

فعالیت 20 هزار جوان داوطلب هلال احمر در پایگاه‌های نوروزی

خبرگزاری ایسنا

مراجعه 6.5 میلیون مسافر به پست‌های ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

خبرگزاری ایرنا

حفاظت از محیط زیستی برنامه مهم سازمان جوانان هلال احمر

خبرگزاری ایرنا

استقبال بیش از 162 هزار مسافر از خیمه های نماز سازمان جوانان

خبرگزاری ایرنا

قدردانی رییس سازمان جوانان هلال احمر از 20هزار جوان داوطلب

خبرگزاری ایرنا

بهره مندی 710 هزار مسافر نوروزی از خدمات سازمان جوانان هلال احمر در جاده ها

خبرگزاری ایرنا

توزیع لوح های فشرده رادیو سفر ایمن و سلامت برای مسافران نوروزی

خبرگزاری ایرنا

20 هزار داوطلب هلال احمر در پایگاه های نوروزی سراسر کشور فعال هستند

خبرگزاری ایرنا

بیش از 403 هزارنفر مسافر نوروزی به پایگاه ها مراجعه کردند