اخبار ستادی

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: فعالیت‌های ورزشی دارای جایگاه بسیار مهمی در میان جوانان هلال احمر است/پویایی جوانان در فعالیت‌های بشردوستانه ارتباط مستقیمی با ‌سلامت روح و جسم دارد

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: فعالیت‌های ورزشی دارای جایگاه بسیار مهمی در میان جوانان هلال احمر است، از این رو برنامه‌ریزی وسیعی در جهت انجام فعالیت‌های ورزشی در میان جوانان انجام می‌شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: در برنامه‌های راهبردی سازمان باید از خرد جمعی جوانان استفاده کرد/ هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: در برنامه‌های راهبردی سازمان باید از خرد جمعی جوانان و نظریات آنان در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده کرد.

گزارش تصویری//دیدار صمیمانه دکتر صابونچی رئیس اسبق سازمان جوانان با دکتر گل فشان

دیدار صمیمانه دکتر صابونچی رئیس اسبق سازمان جوانان با دکتر گل فشان رئیس فعلی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در محل سازمان جوانان و گفتگو درخصوص مسائل و چالش های پیش رو، استفاده از تجربیات گذشته و اقدامات صورت پذیرفته

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: در تحقق اهداف، از تمامی ظرفیت‌های دانشگاهی، حوزوی، آموزش و پرورش و سمن‌ها استفاده می‌کنیم

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: در تحقق اهداف جمعیت هلال احمر، از تمامی ظرفیت‌های دانشگاهی، حوزوی، آموزش و پرورش و سمن‌ها استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: یکی از رویکردهای مهم توانمند سازی طلاب در امر آموزش و امداد تخصصی است/۳۱۰ کانون طلاب هلال احمر در سطح کشور فعال است

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: یکی از رویکردهای مهم، توانمند سازی طلاب در امر آموزش و امداد تخصصی در سطح کشور است.