مرز پرگهر

برگزاری سومین دوره اردوی نشاط و امید طرح ملی ایران مرز پرگهر با حضور جوانان فعال قم

سومین دوره اردوی نشاط و امید طرح ملی ایران مرز پرگهر با محورهای فرهنگی و آشنایی با دستاوردهای ملی و صنایع پیشرفته با حضور جمعی از اعضای فعال کانون های قم در استان همدان برگزار شد.

برگزاری اردوی «ایران مرز پرگهر» با حضور اعضای فعال طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی به مقصد بوشهر انجام شد

معاون امور جوانان هلال احمر فارس از برگزاری اردوی سه روزه طرح ملی «ایران مرز پرگهر» با حضور 35 نفر از اعضای فعال جوانان و سرتیم های طرح ایمنی و سلامت مسافرین از 29 پست در استان بوشهرخبر داد.

اردوی ایران مرز پرگهر ویژه دبیران مجمع استانی کانون آزاد و دانشجویی و سرتیم های طرح نوروزی ویژه بر ادران برگزار شد

معاون امور جوانان هلال احمر فارس از برگزاری اردوی دو روزه در ادامه اردوهای ایران مرز پر گهر ویژه دبیران مجمع کانون های دانشجویی و جوانان و همچنین سرتیم های طرح نوروزی با شرکت 30 نفر برادر در شهر سپیدان منطقه فولاد چنگ خبر داد.