آسیب های اجتماعی

اجرای مرحله دوم طرح پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در استان کرمان

مرحله دوم طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین با برگزاری جلسه توجیهی سرگروه های منتخب و کارشناسان امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان های کرمان، سیرجان و بردسیر در استان کرمان آغاز شد.

بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آموزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی برخوردار شدند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در دیدار با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان گفت: در طی سه سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر توسط جمعیت هلال احمر کرمان از آموزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی برخوردار شدند.