جشنواره «ماه پیشونی»

دومین دوره جشنواره ملی سرود و نمایش «ماه پیشونی» برگزار می شود// آشنایی غنچه های هلال با فعالیت های بشردوستانه در قالب سرود و نمایش

رییس سازمان جوانان از برگزاری دومین دوره جشنواره ملی سرود و نمایش «ماه پیشونی»، ویژه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک همیار غنچه های هلال، خبر داد.