داستان یک عکس

طرح ملی پیمان منطقه چهار

محبتها هیچ وقت فراموش نمیشن، محبت کردی اوندر میمونه و میچرخه یه روزی و یه جایی که روحتم خبر نداره بهت برمیگرده. محبت کن بی توقع

طرح ملی پیمان منطقه چهار


یکی از بزرگ ترین باور هایی که ادم را به سمت نابودی می برد.درست پنداشتن جمله ی ‌‌‌''فقط همین یکبار''''فقط همین یک شب'' است .

المپیاده آماده

خدایا
دلم که برایت تنگ می شود
با آنکه می دانم همه جا هستی
اما
به آسمان نگاه می کنم
آنجاست که وجودت را با تمام وجودم حس می کنم .
سپاس تو را ای خدای خوبم