اخبار بین الملل

قهرمانان جوان در محاصره ویروس ابولا

کنهه 21 سال دارد. همه او را به همین اسم صدا می کنند، خوی نرمی دارد و صدایش آرام است. از اعضای جمعیت سیرالئون است و همیشه هم دلش می خواهد کمک کند. با اینکه اهل کنما است اما به دارو می آید یکی از روستاهای سیرالئون که در معرض آلودگی شدید ویروس بسیار کشنده ابولا قرار دارد.

امریکایی ها به دنبال جوانان برای اهدای خون/قهرمانان کوچک تجربه ای بزرگ میکنند

امریکا دارد به کشور سالخورده ای تبدیل می شود و در این وضعیت با توجه به اینکه در آن جوانان کمتر به سمت فعالیت های بشردوستانه جذب می شوند، مسئولان صلیب سرخ به این فکر افتاده اند که نوجوانان را به سمت اهدای خون سوق دهند.

مبارزان تب استخوان شکن در تیمور شرقی

در تیمور شرقی داوطلبان صلیب سرخ و هلال احمر خانه به خانه می روند و اگر کسی مبتلا به تب استخوان شکن یا تب دانگ شده باشد به او کمک می کند. شاید اسم کشور تیمور شرقی را به سختی شنیده باشید اما این کشور در جنوب شرق آسیا کنار دریای باندا، دریای تیمور و دریای فلورس و در شرق اندونزی قرار دارد.