اخبار

گزارش اجرای برنامه های طرح «نشاط و امید» توسط جوانان هلال احمر استان قم

معاون امور جوانان جمعيت هلال احمر استان قم گفت: موضوع غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان به عنوان یکی از موضوعات و نیازهای اصلی جامعه جوان امروز مطرح و از آن به عنوان فرصت و تهدید یاد می‌شود و به همین منظور معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم به منظور غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان عضو جمعیت هلال احمر برنامه هاي متنوعي اجرا كرده است.

كانون هاي دانشجويي قم به استقبال دانشجويان جديدالورود دانشگاه ها رفتند

معاون امور جوانان جمعيت هلال احمر قم گفت: دانشجويان جديدالورود استان قم با اجراي طرح فراخوان عضويت دانشجويي در دانشگاه هاي اين استان با اهداف و وظايف جمعيت هلال احمر و فعاليت‌هاي سازمان جوانان هلال احمر آشنا مي شوند.