اخبار

رئیس سازمان جوانان هلال احمر: یکی از راهبردهای مهم هلال احمر، توانمندی جوانان به وسیله اعضای فعال است/حرکت جمعیت هلال‌احمر باید جوان باور باشد

رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: یکی از راهبردهای مهم هلال احمر، توانمند سازی سازمان جوانان به وسیله اعضای فعال و صاحب نام است.