طرح پیمان

برنامه های اجرا شده هلال احمر گیلان در هفته مبارزه با مواد مخدر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: با همراهی 56 مربی"سرتیم " آموزش دیده طرح «پیشگیری از اعتیاد برای نشاط اجتماعی (پیمان)» برنامه های آموزشی، فرهنگی و اجرای نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در سراسر شعب هلال احمر برگزار شد.

ادامه تلاش فرهنگی جوانان هلال احمر استان قم با شعار “احتیاط کنیم، اعتیاد نزدیک” است

فعالیت های فرهنگی از برگزاری کارگاه های آموزشی طرح ملی پیمان تا برپایی نمایشگاه های عکس و پوستر و تشکیل زنجیره های انسانی نه به اعتیاد با شعار احتیاط کنیم، اعتیاد نزدیک است توسط اعضای معاونت امور جوانان هلال احمر قم در هفته مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد.