سحر

معاون جوانان و دانشجویی سازمان جوانان در سر پل ذهاب: تیم سحر هلال احمر دختر خردسال را به آرزوی خود رساند/مهستی سفیر بشردوستی کودکان آسیب دیده از زلزله شد


معاون جوانان و دانشجویی سازمان جوانان در سر پل ذهاب گفت: تیم سحر سازمان جوانان جمعیت هلال احمر دختری آسیب دیده از زلزله را به آرزوی عروسک رساند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان عنوان کرد: بازدید مجدد مدیرعامل هلال احمر خوزستان از مناطق زلزله زده کرمانشاه، ضرورت تقویت جایگاه هلال احمر در جامعه

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: هلال احمر نهادی امدادی و مردمی و متعلق به آنها و سرمایه ای ملی است و هیچ کس نباید آن را تضعیف کند.

بازدید مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس جمعیت هلال احمر و معاون امور جوانان فارس از منطقه زلزله زده ازگله/ ارائه خدمات جوانان فارس در قالب تیم‌های سحر سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

مدیرکل حوزه ریاست و مشاور رئیس جمعیت هلال احمر، معاون امور جوانان هلال احمر فارس با حضور در منطقه ازگله از فعالیت تیم سحر جوانان جمعیت هلال احمر استان فارس مستقر در مناطق زلزله‌ زده غرب کشور منطقه ازگله، از روند فعالیت این جوانان هلال احمر بازدید کردند.