اخبار

با برگزاری ۳۲ کارگاه آموزشی در استان های سراسر کشور؛ تجربیات کارگاه «حمایت از کودکان در شرایط بحران» به اعضای تیم های سحر منتقل می شود

کارگاه های آموزشی یک روزه ویژه تیم های سحر(سازماندهی حمایت های روانی و اجتماعی پس از بلایا) سازمان جوانان همزمان با روز ملی ایمنی در برابر زلزله، در استان های سراسر کشور آغاز به کار کرد.