اخبار

رئیس سازمان جوانان هلال احمر در اختتامیه هم اندیشی کارشناسان امور جوانان استان های کشور: اگر زحمت و دقت کارشناسان نباشد اهداف سازمان محقق نمی شود

رییس سازمان جوانان هلال احمر با اشاره به اینکه اساس کار در سازمان جوانان کارشناسان هستند، گفت: اگر زحمات و دقت کارشناسان نباشد اهداف ما در سازمان جوانان محقق نمی شود.