اخبار

برگزاری کارگاه حمایت از کودکان در شرایط بحران با همکاری یونیسف و سازمان جوانان هلال احمر/ ضرورت تبدیل مباحث تجربی به دانش و انتقال آن به اعضای جوان هلال احمر در کانون ها

رئیس سازمان جوانان هلال احمر در کارگاه حمایت از کودکان که با حضور معاونان امور جوانان استان های سراسر کشور و اساتید بین المللی سازمان یونیسف برگزار می شد گفت: باید با تبدیل تجربه های به دست آمده در حوادث گذشته به دانش، آنها را به اعضای سازمان جوانان هلال احمر انتقال دهیم.