اخبار

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان کرمان برگزار شد

سرپرست جمعیت هلال احمر استان كرمان گفت: مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرجمعیت در مواقع بحران به خصوص در برابر زلزله آسیب پذیری بیشتری دارند و افزایش سطح آگاهی اقشار این بخش ها باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.