اخبار

سحر گلستان در نیمروز

تیم سحر معاونت امور جوانان جمعیت هلال گلستان در استان سیستان و بلوچستان به ارائه خدمات پرداخت.

تحقق هدف اردوهای دوستی در همدان


اردوهای دوستی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ایستگاه هشتم و بخش دوم به میزبانی معاونت جوانان هلال احمر استان همدان که دیروز با پذیرش دانش آموزان پسر پایه هشتم از ده استان غرب و جنوب غرب کشور شروع شده بود، امروز با حال و هوای خاصی ادامه پیدا کرد.