نشاط و امید

گزارش تصویری// آغاز دوره سوم اردوهای نشاط و امید با ورود و پذیرش دبیران منتخب شوراهای اجرایی کانون های جوانان سراسر کشور

سومین دوره ی اردوهای نشاط و امید با ورود و پذیرش دبیران منتخب شوراهای اجرایی کانون های جوانان برادر سراسر کشور در اردوگاه مهر بندر انزلی از امروز آغاز شد.