استان قزوین

جوانان اهل هلال در نمایشگاه عطر حضور قزوین

در نمایشگاه عطر حضور که بمناسبت برگزاری بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز برگزار شد جوانان اهل هلال قزوین با همراهی دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت استان غرفه ای از نماز و نمازگذاری جوانان را به نمایش گذاشتند.