استان قزوین

نشست بشر دوستانه جوانان برتر استان قزوین

اولين نشست جوانان برتر استان در رشته هاي مختلف، بارويكرد آشنايي و ضرورت پرداختن به مفاهيم بشر دوستي در سطح جامعه با حضور معاون و كارشناسان جوانان جمعيت هلال احمر استان برگزار شد.

دیدار تعدادی از دانشجویان عضو کانون دانشجویی با رییس هلال احمر تاکستان

روز یکشنبه 16 آذرماه مصادف با روز دانشجو  جمعی از  دانشجویان عضو کانونهای دانشجویی از دانشگاههای پیام نور - دانشگاه آزاد و موسسه آموزش عالی تاکستان با رییس جمعیت هلال احمر تاکستان دیدار و گفتگو  صمیمانه داشتند .