استان قزوین

گزارشی از اجرای طرح محله عاری از دخانیات در قزوین

«لطفا سیگار نکشید» این جمله ای بود که دانش آموزان دختر پایه ششم امروز چندین و چند مرتبه به هم شهری های  خود که سیگار می کشیدند گوشزد کردند و از ایشان درخواست نمودند تا حداقل برای یک روز هم که شده سیگار نکشند .

حضور ۱۴ پایگاه ثابت و شش پایگاه سیار در قسمت های مختلف استان قزوین

ره‌انجام با اعلام اینکه 14 پایگاه ثابت و شش پایگاه سیار در نقاط مختلف استان و شهرستان‌های آن راه‌اندازی و مستقر می‌شود؛ گفت: اعضای جوان این جمعیت چهار ایستگاه سلامت برای اندازه‌گیری فشار خون مردم و ارائه مشاوره سلامت و چهار ایستگاه نیز با عنوان خیمه نماز در اوقات اقامه نماز و فضای دوستدار کودک در ساعات غیر از نماز برپا می‌کنند.