آسیب های اجتماعی

دومین مصاحبه حضوری متقاضیان شرکت در طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد در قم برگزار شد

مصاحبه حضوری از متقاضیان شرکت در طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب و کارهای خرد برای دومین بار توسط کارشناس شرکت دانش پژوهان کاردوک و معاون و کارشناسان هلال احمر در مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان: نگاه ما در همه زمینه ها باید استارتاپی باشد، ضرورت وجود متولی واحد برای امور جوانان در جامعه، برگزاری کارگاه تربیت مربی بومینو در اهواز


مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: نگاه ما در همه زمینه ها باید استارتاپی باشد و این نوع نگاه زمینه ساز اشتغال و رفاه است.

برگزاری کارگاه آموزشی بومینو پیشرفته در خراسان رضوی

کارگاه آموزشی طرح کسب و کار های خرد ( بومینو)به صورت منطقه ای با حضور بیش از 50 نفر از اعضا جوانان استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان به میزبانی معاونت امور جوانان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار می شود.