طرح پیمان

جمعیت هلال احمر استان کرمان پیشتاز در اجرای فعالیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری مبارزه با مواد مخدر استان گفت: جمعیت هلال احمر کرمان با تعامل و همدلی دستگاه های متولی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اجرای طرح ملی پیمان در سطح کشور در جایگاه برتر قرار دارد.

هویت سازی نوجوانان و جوانان باعث جلوگیری از ورود به آسیب های اجتماعی

مشاور آموزشی و پژوهشی رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی (اعتیاد) با رویکرد اجتماع محور در محل مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان کرمان گفت: هویت سازی نوجوانان و جوانان باعث جلوگیری از ورود به آسیب های اجتماعی است.

کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد در گلستان‎

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در قالب طرح ملی پیمان ویژه اعضای فعال سازمان جوانان سراسر استان به مدت ۴روز به صورت مجزا در بخش پسران و دختران برگزار شد.