طرح پیمان

کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد در گلستان‎

کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد در قالب طرح ملی پیمان ویژه اعضای فعال سازمان جوانان سراسر استان به مدت ۴روز به صورت مجزا در بخش پسران و دختران برگزار شد.

مشاور رئیس سازمان جوانان هلال احمر در تبریز عنوان کرد: کار هلال احمر تنها در امداد ونجات خلاصه نمی شود/ بایستی هلال احمرمانند بحرانهای طبیعی دربحث بحرانهای اجتماعی هم ورود پیدا کند

مشاور آموزش و پژوهش رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر درمراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی شیوه مداخلات اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین ویژه کارشناسان امور جوانان سراسر کشور در تبریز بر لزوم ورود هلال احمر به بحرانهای اجتماعی تاکید کرد.