رفاقت مهر

همزمان با سالروز تاسیس سازمان جوانان در استان کرمان محقق شد؛ تقدیر از عوامل اجرایی مسابقات کشوری رفاقت مهر


همزمان با هفتادمین سالروز تاسیس سازمان جوانان از اعضای جوانانی که در میزبانی بیست و هشتمین مرحله کشوری مسابقات فرهنگی، امدادی رفاقت مهر با معاونت امور جوانان استان کرمان همکاری داشته اند، تجلیل شد.