اخبار کانون ها

آموزش ایمنی در مخاطرات به ۱۵۰۰۰نفر و اجرای ۴۲مانور زلزله مدارس و ارگانها توسط جمعیت هلال احمر شهرستان کرج


آشنا سازی ۱۵۰۰۰نفر از دانش آموزان کرجی با مباحث پناهگیری ،خروج اضطراری و تمرین آموزه های خود با اجرای عملیاتی مانور از اهم کار های هلال احمر شهرستان کرج در آذرماه بوده است.

افتتاح کانون غنچه هلال در فردیس


همزمان با سالروز زلزله بم و هفته ایمنی در برابر زلزله ، کانون غنچه های هلال احمر شهرستان فردیس در مدرسه راه زندگی افتتاح شد.