اخبار کانون ها

اردوی جهادی کانون دانشجویی هلال احمر دانشکده علوم پزشکی شوشتر در روستای تک تکاب


رئیس جمعیت هلال احمر شوشتر گفت: اردوی جهادی سلامت با هدف ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و سلامت توسط کانون دانشجویی هلال احمر و انجمن خیریّه دانشکده علوم پزشکی این شهرستان در روستای تک تکاب برگزار شد.