ایمنی و سلامت مسافران

دکتر صابونچی: ۵۲۷ هزار مسافر نوروزی به پویش بهرفت هلال احمر ملحق شدند

رئیس سازمان جوانان هلال احمر، از پیوستن ۵۲۷ هزار و ۲۷۰ نفر از مسافران نوروزی استان های سراسر کشور به پویش ملی بهرفت (بهبود رفتارهای ترافیکی) در قالب طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی هلال احمر در نوروز سال ۱۳۹۸ خبر داد.