دادرس

نوزدهمین مانور زلزله مدرسه ایمن و جامعه تاب آور در کانون های دانش آموزی سراسر استان فارس برگزار شد

نوزدهمین مانور سراسری زلزله امروز در کانون های دانش آموزی سراسر استان فارس وبه خصوص در مدارس شهرستان های رستم، آباده، ارسنجان، خرم بید، داراب، خرامه و گراش برگزار شد.

برگزاری بزرگ ترین انتخابات کانون های هلال احمر در سطح دانش آموزی ‎


معاون امور جوانان جمعیت هلال احمراستان مازندران از برگزاری بزرگ ترین انتخابات کانون هلال احمر استان مازندران ،کانون های دانش آموزی در سطح مدارس استان در سال تحصیلی 97_96 به مناسبت هفتادومین سالروز سازمان جوانان خبر داد.