سازمان در رسانه

خبرگزاری مهر

برگزاری مانور مبارزه با اعتیاد توسط جوانان هلال احمر

روزنامه شهروند

تابستان امسال ۴ اردوگاه جوانان هلال‌احمر افتتاح می‌شوند

خبرگزاری ایرنا

زنجیره انسانی جوانان هلال احمر در مانور سراسری “نه به اعتیاد”

روزنامه شهروند

پیوستن جوانان هلال‌احمر به کمپین جهانی مبارزه با شیوع ایدز

خبرگزاری فارس

سازمان جوانان هلال احمر به کمپین جهانی مبارزه با شیوع ایدز پیوست

در نیوز


سازمان جوانان هلال احمر به کمپین جهانی مبارزه با ایدز پیوست

خبرگزاری مهر

سازمان جوانان هلال احمر به کمپین جهانی مبارزه با ایدز پیوست