اخبار

۱۰۰هزار جوان آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد را فراگرفتند

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از ارائه آموزش های پیشگیری اولیه از اعتیاد به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اعضای جوانان این سازمان در طرح ملی پیمان (پیشگیری موثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعی) در سراسر کشور خبر داد.