پوستر

سالروز تشکیل سازمان جوانان

برای شصت و هشتمین سالروز تشکیل سازمان جوانان هلال احمر 2 پوستر با تصاویر دختران و پسران عضو این سازمان طراحی شده است که لازم است از هر دو پوستر در موارد تبلیغاتی استفاده شود.