اخبار استان ها

استان همدان: طرح پیمان: اجرای برنامه های ویژه سالروز مبارزه با مواد مخدر در همدان

مریم پاک بین با بیان اینکه به مناسبت سالروز مبارزه با مواد مخدر برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است اظهار کرد: طرح مداخلات اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین در شهرستان های نهاوند، ملایر، همدان، اسدآباد وبهار اجرا شده است.