طرح پیمان

آموزش مقدمه پیشگیری و مراقبت

برپایی ایستگاه نه به اعتیاد باهدف آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جهت افزایش خود مراقبتی با همت اعضای جوانان کانون آزاد و دانشجویی جمعیت هلال احمر شهرستان بجنورد برگزار شد.