استان آذربایجان شرقی

روسای شعب آذربایجان شرقی به بهانه سالگرد تاسیس سازمان جوانان گردهم آمدند

به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان جوانان؛ کارگاه هم اندیشی و بررسی نقاط ضعف و قوت فعالیت های حوزه جوانان با حضور مدیرعامل و روسای شعب استان آذربایجان شرقی به میزبانی معاونت امور جوانان برگزار شد.

هفته تربیت بدنی و ورزش با برنامه های متنوع در شهرستان های استان آذربایجان شرقی


هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.