اخبار کانون ها

مدیران، معاونین و مربیان آموزش و پرورش و مهدهای کودک مهمان پای درس ماه

763 مدیر و مربی مدارس دارای کانون دانش آموزی و غنچه های هلال با حضور مربیان و کارشناسان هلال احمر در مدارس و مهدهای کودک از آموزش امداد و کمک های اولیه 6 ساعته و توجیه طرح های هلال احمر بهره مند شدند .