ایمنی و سلامت مسافران

جوانان استان فارس در خدمت مسافرین و طبیعت

معاون امور جوانان هلال احمر فارس از انجام اقدامات بشردوستانه برای حفظ محیط زیست توسط جوانان هلال احمر در جوار پست های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در شهرستان های اوز، خنج، قیرو کارزین، مهر، فیروز آباد، رستم، آباده، زرین دشت و خرم بید و برقراری تیم های سحاب و سایر پست های ایمنی و سلامت مسافرین خبر داد

بهره مندی حدود ۱۱۷ هزار مسافر و زائر از خدمات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی

با وجود باراش باران جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی برای خدمت به زائران بارگاه رضوی سر از پا نمی شناسند. در موجو نخست سفرهای نوروزی جوانان این جمعیت به بیش از 117 هزار زائر بارگاه رضوی ارائه خدمت کردند. خیمه نماز، عضویت در بهرفت، توزیع جعبه های کمک های اولیه و برپایی فضای دوستدار کودک، ایستگاه سلامت و از جمله خدماتی است که به مسافران ارائه می شود.

از تقدیر نمایندگان مردم مازندران در مجلس از خدمات نوروزی حمعیت هلال احمرو پیوستن به پویش بهرفت تا برپایی ایستگاه های صلواتی

نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی با حضور در پست های ایمنی و سلامت، از فعالیت های بشردوستانه جمعیت هلال احمر در ارائه خدمات به مسافران تقدیر کردند و با ابراز خرسندی از فرهنگ سازی در خصوص رفتارهای ترافیکی، با امضای میثاق نامه به پویش ملی بهرفت پیوستند