دادرس

اجرای نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبیرستان ولایت گرگان با مشارکت تیم های عملیاتی آموزش دیده

معاون امور جوانان استان گلستان خبر داد: نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور با مشارکت تیم های عملیاتی آموزش دیده ‌و دانش آموزان عضو کانون دانش آموزی انجام شد.