دادرس

صمیمیت، خودامدادی، بشردوستی

مرحله شهرستانی ششمین مرحله المپیاد دانش آموز آماده در روزهای سخت در شعب جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی برگزار شد.

جلسه مشترک مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر استان اصفهان برگزار شد

جلسه مشترک مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر باهدف تعامل بیشتر برای اجرای برنامه های کانون های دانش آموزی و طرح دادرس به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان اصفهان برگزار شد.