اخبار

کارگاه آموزشی آسیب های شبکه مجازی و تاثیر آن برنظام خانوادگی جامعه ایران ویژه اعضای کانون جوانان هلال احمر قم برگزار شد


معاون امور جوانان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آسیب های شبکه مجازی و تاثیر آن برنظام خانوادگی جامعه ایران ویزه جوانان عضو هلال احمر گفت: صمیمیت در خانواده ه­ایی مستحکم است که اعضای آن گفت وگو با هم را دوست داشته باشند و در هر فرصتی از همنشینی با هم لذت ببرند.