آسیب های اجتماعی

برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد با شرکت مربیان، کارشناسان و اعضای جوانان جمعیت هلال احمر‎ در تبریز

بمنظور آشنایی مربیان و کارشناسان جوانان جمعیت هلال احمر شعب استان آذربایجان شرقی با انواع مواد مخدر و اثرات سو آن دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد در تبریز برگزار شد.